Adalet Bakanlığı 5 bin 461 zabıt katibi alımı başvuru ekranı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adalet Bakanlığı 5 bin 461 zabıt katibi alımı başvuru ekranı 2023

Adalet Bakanlığı katip karosuna 5 bin 461 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte başvuruya ilişkin detaylar.

Adalet Bakanlığı 5 bin 461 zabıt katibi alımı başvuru ekranı 2023

Adalet Bakanlığı  5 bin 461 zabıt katibi alımı başvuru ekranı.

Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2023 yılı zabıt katibi alımı başvurusuna dair bilgilere yer verildi. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile katip alınacağına yer verilirken başvuruların 25 Nisan 2023 tarihinde başlayacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Zabıt katibi alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Mayıs 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; 35 yaşını bitirmemiş olmak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

- Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

BAŞVURU

Adalet Bakanlığı personel alımı iş başvurusu internet üzerinden, e devlet kapısı üzerinden alınacak.

E Devlet kapısı üzerinde, arama kısmına Adalet Bakanlığı İş Başvurusu kısmına yukarıdaki gibi Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazın ve çıkan sonuca tıklayın. Daha sonra açılan ekranda yeni başvuru kısmından müracaatınızı yapın. Başvurular 25 Nisan 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. Kadın erkek ilana başvuru yapacak adaylar bu sayfada > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç