Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı alım ilanı geldi: İşte başvuru tarihleri 2023

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı alım ilanı geldi: İşte başvuru tarihleri 2023

Adalet Bakanlığı bünyesine 1000 hakim savcı alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Memur Alımı İlanları 4 Kasım 2023 09:10 0
Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı alım ilanı geldi: İşte başvuru tarihleri 2023

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı bünyesine personel alımı için bugün duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1000 hakim savcı alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruda alınacak personellerin aşağıdaki kadrolarda çalıştırılacağına yer verildi. 

1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
3) 100 idari yargı hâkim yardımcısı,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1988 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1978 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)
c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 8-16 Kasım 2023 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Kadın erkek diğer emeklilerle bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;