Adalar Belediyesi memur, mühendis, zabıta ve veteriner alımı başladı 2023 İşte başvuru formu

Adalar Belediyesi memur, mühendis, zabıta ve veteriner alımı başladı 2023 İşte başvuru formu

Adalet Belediye Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında memur alımı başvuru formunun yayınlandığına yer verildi.

Adalar Belediyesi memur, mühendis, zabıta ve veteriner alımı başladı 2023 İşte başvuru formu

Adalar Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı.

İstanbul Adalar Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada belediye başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere memur, mühendis, veteriner hekim ve zabıta memuru kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi.

Yayınlanan ilanın başvuru detayları finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta
Memuru kadrolarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
-Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

İlana başvurular 20 ile 24 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak adayların "https://adalar.bel.tr/duyurular/adalar-belediye-baskanligi-memur-alimi-duyurusu/" adresinden alacakları başvuru formu ile birlikte müracaatını aşağıdaki evraklarla, aşağıda belirtilen şekilde yapması gerekmektedir:

Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişinde bulunmak için >  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;