Açık liseye geçiş zorlaştırıldı: İşte AÖL'de yeni şartlar

Açık liseye geçiş zorlaştırıldı: İşte AÖL'de yeni şartlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada açık liseye geçişlerin zorlaştığına yer verildi. İşte yeni geçiş şartları.

Eğitim 8 Eylül 2023 09:19 0
Açık liseye geçiş zorlaştırıldı: İşte AÖL'de yeni şartlar

Açık lisede değişiklik.

Milli eğitim Bakanlığı tarafından bugün liselerde değişiklik yapıldı. Sınıfta kalma, devamsızlık düzenlemeler yapılırken açık liseye geçişler zorlaştırıldı.

EVLİ OLANLAR AÇIK LİSEYE KAYDOLACAK

Liselerde okurkene evlenen ya da evli olanlar açık liseye kaydedilecek. Konu ile ilgili, "Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine gönderilir. Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleki eğitim merkezi öğrencileri için bu fıkra hükmü uygulanmaz" denildi.

ÖRGÜN EĞİTİMDEN AÇIK LİSEYE GEÇİŞ

Örgün eğitimden açık liseye geçiş ise şu şekilde:

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.”

Açık liseye geçişin diğer maddeleri ise şu şekilde:

“a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.”

“ç) Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı en fazla iki defa yapılır. Öğrenim süresi içinde üçüncü defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda ilişiği kesilerek öğrenci ve veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

Finans7.com Ankara

Yorumlar (0)

Seç