9 Bin TL Maaşla Kadın Erkek 352 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

9 Bin TL Maaşla Kadın Erkek 352 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

8 belediyeye en az ortaöğretim/lise mezunları arasından kadın erkek 352 zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı

9 Bin TL Maaşla Kadın Erkek 352 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

Kamuya itfaiye eri ve zabıta alımları.

Farklı illerde belediyeler, yayınladıkları ilanlarda zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacaklarını duyurdu. İlanlara baktığımızda en az lise mezunu adaylar arasından alım yapıldığı görülüyor. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

İTFAİYE ERİ VE ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Belediyelere yapılan zabıta memuru ile itfaiye eri alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İKAMET ŞARTI YOK

Yayımlanan bu ilanlarda ikamet şartı yok. Tüm illerden başvuru kabul ediliyor.

İTFAİYE ERİ VE ZABITA ALIMLARI

Güncel zabıta memuru alımı ilanları şu şekilde:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 ZABITA , 61 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11 ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYIN

NİZİP BELEDİYESİ 8 ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYIN

ALTINOVA BELEDİYESİ 2 ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 124 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN TIKLAYIN

KADIKÖY BELEDİYESİ 25 ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYIN

SİİRT BELEDİYE 25 ZABITA VE 25 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN TIKLAYIN

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 65 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 42 Gün Önce
Nasıl başvuracagız