81 Şehre Büro Personeli Alımı Yapılacak: Maaşı Açıklandı

81 Şehre Büro Personeli Alımı Yapılacak: Maaşı Açıklandı

81 İlde Nüfus Müdürlüklerine büro personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada personellere verilen maaşa yer verildi.

Kamu 18.6.2022 15:43 3
81 Şehre Büro Personeli Alımı Yapılacak: Maaşı Açıklandı

81 şehirde Nüfus Müdürlüklerine büro memuru alımı yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı 81 şehirde nüfus müdürlüklerine 2 bin 98 büro personeli alımı yapılacağına yer verildi. 2098 büro personeli alımında başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. 

-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır. 

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

- Lisans veya ön lisans mezunu olmak.

HANGİ  İLLERE ALIM VAR?

Kadroların illere göre dağılımı ve ilan metni için için TIKLAYIN

MAAŞI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir:

https://pysweb.e-icisleri.gov.tr/SinavBasvuruIslemleri/AdayProfil

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

BÜRO PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

Büro personelleri nüfus müdürlüklerinden üfus işlemlerini yapacak.

Yorumlar (3)

Seç

Ziyaretçi 7 Gün Önce
BU NE YA. devlete girmek için takla atıyoruz verdikleri maaşa bak
Ziyaretçi 9 Gün Önce
Bu maaşla gecinebilecegini sanan varsa kendine gelsin
Ziyaretçi 10 Gün Önce
Lisansla önlisans aynı maaşımı aliyor