8 Bin TL Maaşla En Az Ortraöğretim Mezunu Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

8 Bin TL Maaşla En Az Ortraöğretim Mezunu Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

4 belediye tarafından ilanlar yayımlandı ve en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından zabıta memuru ile itfaiye eri alınacağına yer verildi.

Kamu 19.5.2022 13:40 1
8 Bin TL Maaşla En Az Ortraöğretim Mezunu Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

4 belediyeye zabıta memuru ve itfaiye eri alınacak.

Farklı illerde belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

g) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

ğ) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

İKAMET ŞARTI YOK

4 belediye tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda ikamet şartı aranmadığı görüldü. Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Başvuru sırasında boy kilo ölçümü yapılacak ve boy kilo şartı uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek.

İLAN METİNLERİ

Çalışma Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden ve Belediye memur alımı ilanları üzerinden yayımlanan duyurular şu şekilde:

Yaylakent Belediye 1 zabıta memuru alımı için TIKLAYIN

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alımı için TIKLAYIN

Hınıs Belediyesi 4 zabıta memuru alımı için TIKLAYIN

Afyonkarahisar ili Karaadilli Belediyesi 1 zabıta ve 1 itfaiye eri alımı için TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU YAYINLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç

Ziyaretçi 39 Gün Önce
Kpss şartı varmı