55 KPSS ile: Efeler Belediyesi ikamet şartsız memur alımı başvurusu yarın başlıyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

55 KPSS ile: Efeler Belediyesi ikamet şartsız memur alımı başvurusu yarın başlıyor 2023

Efeler Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 55 KPSS ile memur alımı başvurusunun yarın başlayacağına yer verildi.

55 KPSS ile: Efeler Belediyesi ikamet şartsız memur alımı başvurusu yarın başlıyor 2023

Efeler Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak. Başvuru yarın başlıyor.

Efeler Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 55 KPSS ile memur alımı başvurusunun yarın başlayacağına yer verildi. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

● Türk vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

● İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Askerlik Beyanı için TIKLAYIN
Sağlık Durumu için TIKLAYIN
Başvuru Formu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 20 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında gerekli belgeler ile yapılacak.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç