5 bakanlığa 1943 memur alımı yapılacak: İşte başvuru 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

5 bakanlığa 1943 memur alımı yapılacak: İşte başvuru 2024

Kariyer kapısı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 bakanlığa memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte başvuru bilgisi.

Kamu 11 Nisan 2024 0
5 bakanlığa 1943 memur alımı yapılacak: İşte başvuru 2024

5 Bakanlığa 1943 memur alımı.

5 bakanlık tarafından yayınlanan son dakika açıklamalarında kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 28'i KPSS'siz kalanı KPSS ile yapılacak personel alımında başvuru bilgileri Finans7.com'da. 

En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından kamuya yapılacak memur personel alımında adaylar birçok karoda istihdam edilecek. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru bilgisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

5 bakanlığın kamu personeli alımına yapılacak memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İLANLAR

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ilanlar hakkında bilgilere yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Stateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ilanlara şu şekilde yer verildi:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 28 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 170 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Dışişleri Bakanlığı UA 96 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç