33 bin TL maaşla: Tarım Bakanlığı mülakatsız 1088 büro personeli alımı başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

33 bin TL maaşla: Tarım Bakanlığı mülakatsız 1088 büro personeli alımı başladı

Tarım Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı illerde istihdam edilmek üzere mülakatsız 1088 büro personeli alımı yapılacağına yer verildi.

İş İlanları 31 Ocak 2024 2
33 bin TL maaşla: Tarım Bakanlığı mülakatsız 1088 büro personeli alımı başladı

Tarım Bakanlığı mülakatsız 1088 büro personeli alımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı illerde istihdam edilmek üzere mülakatsız 1088 büro personeli alımı yapılacağına yer verildi. ÖSYM üzerinden gelen duyuruya baktığımızda tercihlerin 31 Ocak tarihi ile başladığı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

- Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

a. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adaylar yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

b. Adayların diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Silahlı veya Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına, Usta Gemici belgesi, STCW belgesi, Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine ve sürücü belgesine, tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır

c. Adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, pozisyonlara ilişkin bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.

ç. Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il, ilçe, kuruluş, bölge, şube ve şeflik düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde; il düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilenler ise kurumun ihtiyaçlarına göre o il ve il dâhilindeki ilçelere; kuruluş müdürlükleri düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar kuruluş müdürlüklerine; bölge, şube ve şeflik düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar o bölge dâhilindeki il, şube ve şefliklere atanabileceklerdir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Büro Personeli illere göre kontenjan dağılımı için TIKLAYIN

BAŞVURU

Başvurular aşağıdaki videoda gösterildiği gibi yapılacak:

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak ve tanışmak için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
İşe ihtiyacım var nerden başvuruluyor
Ziyaretçi 3 Ay Önce
Deneyimliyim iş ihtiyacım var