3 Üniversiteye Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı (Bartın, Bursa Uludağ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Başvuru 2022)

3 Üniversiteye Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı (Bartın, Bursa Uludağ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Başvuru 2022)

3 Üniversite tarafından az önce duyuru yayınlandı ve en az ortaöğretim mezunlarından çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi.

3 Üniversiteye Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı (Bartın, Bursa Uludağ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Başvuru 2022)

3 üniversiteye işçi alımı yapılacak.

3 Üniversite, yayınladıkları ilanlarda en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlara baktığımızda personel alımı başvuru bilgilerine şu şekilde yer verildiği görüldü:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

3 ilana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için) 

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin
kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak

İLANLAR

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç