3 kurum yurt dışına kamu personeli gönderecek: Başvuru başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

3 kurum yurt dışına kamu personeli gönderecek: Başvuru başladı

Son dakika : 3 kamu kurumu yurt dışına kamu personeli gönderecek. Gönderilecek personellerde aranan şartlar ve başvuru bilgileri yazımızda.

Kamu 17 Şubat 2023 13:08 0
3 kurum yurt dışına kamu personeli gönderecek: Başvuru başladı

3 kurum yurt dışına personel gönderecek.

3 kurum tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada yurt dışına kamu personeli gönderileceğine yer verildi. Aile Bakanlığı Tarım Bakanlığı ve İŞKUR bünyesindeki personelleri ilgilendiren açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

AİLE BAKANLIĞI PERSONELLERİ

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak. 
2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak. 
6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.
7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.
8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.
9- Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.
10- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski hükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.
11- Yurtdışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde , özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri  uygulanır. 

İŞKUR PERSONELLERİ

1-      Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dâhil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,
2-      Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,
3-      Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
4-      Askerlikle ilgisi bulunmamak, (Erkek adaylar için)
5-      Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak,
6-      Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
7-      Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 (doksan) puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.İhtisas için yurtdışına gönderileceklerin ise İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.
8-      Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.
9-      Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,   

TARIM BAKANLIĞI PERSONELLERİ

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak. 
2- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
3- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  
5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 50 yaşını tamamlamamış olmak. 
6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak. 
7- Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi Yurtdışına eğitim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır. 
8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 
9- Yurtdışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurtdışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek. 

B-ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Kontenjan listesinde "Sınıf" başlıklı bölümde belirtilen; 
a) "T.H.S." Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanları, 
b) "S.H.S." Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanları, 
c) "G.İ.H.S." Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışanları göstermektedir.

BAŞVURU

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınıyor.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç