3 kamu hastanesi MÜLAKATSIZ güvenlik, temizlik, laborant, tıbbi sekreter alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

3 kamu hastanesi MÜLAKATSIZ güvenlik, temizlik, laborant, tıbbi sekreter alımı yapacak 2024

Kamu ilan sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı ve hastanelerde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.

3 kamu hastanesi MÜLAKATSIZ güvenlik, temizlik, laborant, tıbbi sekreter alımı yapacak 2024

Kamu hastanelerine düşük KPSS puanı ile personel alımı yapılıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu ilan sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı ve hastanelerde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanlara baktığımızda başvuruların internet üzerinden alınmaya başladığı görülüyor. Bizde bu yazızmızda güvenlik görevlisi, temizlik personeli, laborant, tıbbi sekreter, büro personeli, şoför gibi pek çok kadroda istihdam edilecek olan personel alım ilanlarının başvuru detaylarına yer verdik. İşte kamu hastanesi personel alım ilanları...

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

İLANLAR

Akdeniz Üniversitesi 72 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kafkas Üniversitesi 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Harran Üniversitesi 39 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Yeni yayınlanacak ilanlardan haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç