2828 sayılı kanun kapsamında memur alımı yapılacak: Aile Bakanlığı başvuru kılavuzunu yayınladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

2828 sayılı kanun kapsamında memur alımı yapılacak: Aile Bakanlığı başvuru kılavuzunu yayınladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılı sosyal hizmetler kanunu kapsamında memur alımı ilanı geldi. Başvuru kılavuzu ve tarihleri yazımızda.

Memur Alımı İlanları 22 Ağu 2023 14:20 0
2828 sayılı kanun kapsamında memur alımı yapılacak: Aile Bakanlığı başvuru kılavuzunu yayınladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur ataması yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, bakanlıklara memur personel ve işçi ataması yapılacağına yer verildi.

En az ilkokul mezunları arasından yapılacak memur atamasında başvuru bilgileri Finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Memur alımı tercihlerine başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR: 2828 SAYILI KANUN NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLECEK?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılacak atamaya aşağıdaki kapsamda olacak kişiler başvuru yapabilecek:

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet
modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu
hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak
hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür

BAŞVURU

Başvurular 23 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve 13 Eylül tarihinde sona erecek. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç