21 şehre KPSS'siz kadrolu bekçi alımı yapılıyor: Kadın erkek en az ilkokul mezunu bekçilik başvuru başladı 2024 işkur başvuru formu
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

21 şehre KPSS'siz kadrolu bekçi alımı yapılıyor: Kadın erkek en az ilkokul mezunu bekçilik başvuru başladı 2024 işkur başvuru formu

21 ilde kadrolu bekçi alımı yapılacak. En az ilkokul mezunları arasından yapılacak bekçi alımının başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Bekçi Alımı 16 Şubat 2024 23:32 8
21 şehre KPSS'siz kadrolu bekçi alımı yapılıyor: Kadın erkek en az ilkokul mezunu bekçilik başvuru başladı 2024 işkur başvuru formu

İŞKUR'dan kır bekçisi alımında KPSS şartı yok: Kadın ve erkek en az ilkokul mezunları başvuru yapabilecek.

İŞKUR üzerinden yapılan kır bekçisi alımında KPSS puan şartının aranmadığı, kadın ve erkek en az ilkokul mezunu adayların ilana başvuru yapabileceğine yer verildi. Peki hangi illere bekçi alımı yapılacak? Başvuru bilgileri nedir? işkur başvuru formu nasıl doldurulur 2024. İşte bekçi alımı illeri ve başvuru şartları:

ALIM YAPILAN İLLER BELLİ OLDU

İŞKUR üzerinden yayınlanan kadrolu bekçi alımında adaylar aşağıdaki illerde istihdam edilecek:

Adana

Aydın

Kastamonu

Mersin

Bilecik

Manisa

Samsun

Konya

İstanbul

Erzurum

İzmir

Ankara

Hatay

Balıkesir

Bursa

Diyarbakır

Konya

Osmaniye

Sakarya

Tekirdağ

Trabzon

BAŞVURU ŞARTLARI

Bekçi alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.

Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.

- Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasına engel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atanmaya mani hali bulunmamak.

- Her bir aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek koluna başvuru yapabilecektir.

- Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan işçilerin yerleştirildikleri müdürlüklerde ihtiyaç fazlası olması halinde aynı İl’de bulunan ve ihtiyaç belirten Bakanlığımız diğer hizmet birimlerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

- Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

- İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

- Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

- Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

- Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihleri ile diğer hususlar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

- Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

İkamet şartı ile yapılan bekçi alımında başvuru özel şartları ise şu şekilde:

- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (13/02/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kalmış Özel Güvenlik Belgesi ve Kartına sahip olmak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular İŞKUR üzerinden 19 Şubat 2024 tarihine kadar alınacak. Adayların başvurusunu aşağıdaki gibi İŞKUR kamu ilanları kısmından yapması gerekmektedir:

EGM DE 2024 YILINDA BEKÇİ ALIMI YAPACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü de önümüzdeki günlerde en az lise mezunları arasından bekçi alımı yapacak. İlan yayınlandığında finans7 olarak takipçilerimize haber vereceğiz. İlan yayınlandığında haberdar olmak için Finans7'yi takipte kalın ve UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİRİN

Kaynak: Finans7

Yorumlar (8)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 5 Ay Önce
Nerden baş vuracaz
Ziyaretçi 5 Ay Önce
Nasıl baş vuru yaparım
Ziyaretçi 5 Ay Önce
Başvuru nerden yapilacak
Ziyaretçi 5 Ay Önce
İkamet şartı olmasa olmazmi
Ziyaretçi 5 Ay Önce
Başvur yapcaktım