2024 YKS TYT ve AYT puan hesaplama formülü: Kaç nete kaç puan gelir?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

2024 YKS TYT ve AYT puan hesaplama formülü: Kaç nete kaç puan gelir?

ÖSYM Başkanlığı 2024 yılı TYT ve AYT puan hesaplama formülü açıklandı. Açıklanan formülün detayları yazımızda.

YKS 9 Haz 2024 0
2024 YKS TYT ve AYT puan hesaplama formülü: Kaç nete kaç puan gelir?

TYT ve AYT puan hesaplama: Kaç nete kaç puan gelir?

ÖSYM Başkanlığı tarafından üniversitelere giriş sınavları yapıldı. Sınavların ilk iki oturumu tamamlandı ve 3. oturum olan YDT için geri sayımda sona gelindi. Öğleden sonra yabancı dil sınavı da yapılacak ve üniversitelere giriş sınavı maratonu sona erecek.

Sınav maratonunun sona ermesinden sonra adaylar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Artık ders çalışmayacak adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı 17 Temmuz tarihini beklemeye başladı. Bu süreçte ise öğrenciler, tahmini netlerine göre sınavda kaç puan alacaklarını hesaplamak istiyor.

Konu ile ilgili ÖSYM TKS kılavuzunda puan hesaplamasının şu şekilde olacağına yer verildi:

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her
biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

 Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap
sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

 Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart
sapması bulunacaktır.

 Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar
hesaplanacaktır.

 Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı
bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra
ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda
güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

 TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT)
hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en
az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT
puanı hesaplanacaktır.

 A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

 AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az
birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan
adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT
ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

 A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara
dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

 Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan
öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe
alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından
sorumlu olacaklardır. 

Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU
SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında;
“1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar;
TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22.,
23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi
bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
“2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise;
TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25.
felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme
yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan
öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde yer alan Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine ilave
Felsefe Grubu altındaki (Felsefe (2), Psikoloji (1), Sosyoloji (2), Mantık (1) sorularını cevaplandıracaklardır. Bu
doğrultuda, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde toplam 46 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 46
cevap alanı bulunacaktır. Bu Testi cevaplayan tüm adaylar, ilk 34 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU
SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında;
“1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar;

AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 40 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41.,
42., 43., 44., 45. ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında
herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
“2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise;
AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 34 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 41., 42., 43., 44., 45. ve 46.
ilave felsefe grubu sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir
işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

KAÇ NETE KAÇ PUAN GELİR?

İşte ortalama netlere göre gelmesi beklenen puanlar:

TYT Türkçe: 17,5 net
TYT Sosyal Bilimler: 10 net
TYT Temel Matematik: 21,25 net
TYT Fen Bilimleri: 0,5 net
TYT Toplam: 49,25 net / 120 soru (%41,0)
OBP: 375,00000
AOBP: 45,00000
2023 TYT Puanı: 288,45742 (Okul puanı hariç)

TYT Türkçe: 22,5 net
TYT Sosyal Bilimler: 13 net
TYT Temel Matematik: 16,25 net
TYT Fen Bilimleri: 2,5 net
TYT Toplam: 54,25 net / 120 soru (%45,2)
OBP: 375,00000
AOBP: 45,00000
2023 TYT Puanı: 302,99211 (Okul puanı hariç)

TYT Türkçe: 28 net
TYT Sosyal Bilimler: 8,5 net
TYT Temel Matematik: 31 net
TYT Fen Bilimleri: 7,5 net
TYT Toplam: 75 net / 120 soru (%62,5)
OBP: 375,00000
AOBP: 45,00000
2023 TYT Puanı: 365,12461 (Okul puanı hariç)

TYT Türkçe: 30,5 net
TYT Sosyal Bilimler: 14 net
TYT Temel Matematik: 9,5 net
TYT Fen Bilimleri: 1 net
TYT Toplam: 55 net / 120 soru (%45,8)
OBP: 375,00000
AOBP: 45,00000
2023 TYT Puanı: 304,16076 (Okul puanı hariç)

TYT Türkçe: 28,5 net
TYT Sosyal Bilimler: 8,5 net
TYT Temel Matematik: 28,5 net
TYT Fen Bilimleri: 14,5 net
TYT Toplam: 80 net / 120 soru (%66,7)
OBP: 375,00000
AOBP: 45,00000
2023 TYT Puanı: 380,41667 (Okul puanı hariç)

Ayt puan hesaplamasına ise "https://ayt-puan.hesaplama.net/" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki bilgiler 2023 yılı verilerine göre yapılmıştır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç