18 Nisan Kamu İlanları: 7 Kuruma KPSS'siz ve KPSS ile 118 Personel İşçi Alımı

18 Nisan Kamu İlanları: 7 Kuruma KPSS'siz ve KPSS ile 118 Personel İşçi Alımı

7 kuruma KPSS ile ve KPSS puan şartı aranmadan 118 personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanların başvuru detayları yazımızda.

Kamu 18.4.2022 06:59 0
18 Nisan Kamu İlanları: 7 Kuruma KPSS'siz ve KPSS ile 118 Personel İşçi Alımı

7 kuruma işçi ve personel alımı yapılacak.


18 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda, farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı olmadan ve KPSS puanı ile yapılan personel alımında başvuruya dair bilgiler , bugün yayımlanan kılavuzlarla adaylara duyuruldu. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda kamuya yapılan personel alımlarının başvuru bilgilerine yer verdik.


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan ilanlara baktığımızda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü:


- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,


- TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,


- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise askerlik yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak,


- Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,


- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak.


HANGİ KURUM , HANGİ KADROYA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Yayınlanan ilanlar, alım yapılan kadrolar şu şekilde sıralanıyor:


İstanbul Üniversitesi 8 bilişim personeli alıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 8 güvenlik görevlisi, 8 temizlik personeli ve 1 marangoz olmak üzere toplamda 17 personel alımı yapmak için ilana çıktı.

Selçuk Üniversitesi 12 temizlik personeli ve 14 büro memuru olmak üzere 26 personel alımı yapacağını açıkladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 3 akademik personel alımı yapacağını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayımlanan ilanda 20 adet Üst Kurul Uzman Yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi.

Davulga Belediye Başkanlığı geçici 1 işçi alımı yapıyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 43 akademik personel alımı yapacağını açıkladı.


İlan detaylarına https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Yorumlar (0)

Seç