14 üniversite güvenlik, temizlik, sağlık personeli ve işçi alım ilanını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

14 üniversite güvenlik, temizlik, sağlık personeli ve işçi alım ilanını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru 2023

Son dakika: 14 üniversite bünyesine farklı kadrolarda 360 sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları ve başvuru sayfası.

14 üniversite güvenlik, temizlik, sağlık personeli ve işçi alım ilanını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru 2023

14 üniversite ve hastanesine personel ve işçi alımı.

Ağustos ayı personel alım ilanları gelmeye başladı. Gelen son dakika açıklamasına baktığımızda farklı illerde bulunan üniversitelere güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, laborant, aşçı, büro personeli gibi pek çok kadroda personel alımı yapılacağına yer verildi. Peki hangi üniversiteler personel alımı yapacak? Hangi kadrolarda personel alımı yapılıyor? İşte ilanlar ve başvuru detayları.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere yapılacak kamu personeli alımında başvurular internet üzerinden ve üniversitelere yapılıyor. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;

Destek personeli,
Büro personeli,
Kütüphaneci,
Güvenlik Görevlisi,
Teknisyen,
Temizlik Görevlisi,
Aşçı,
Diyetisyen,
Eczacı,
Fizyoterapist,
Hemşire,
Ebe,
Sağlık Teknikeri,
Laborant,
Diğer Sağlık Personeli,
Şoför,
Röntgen Teknisyeni,

İLANLAR

Fırat Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Kayseri Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Hitit Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Iğdır Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Selçuk Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Konya Teknik Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Van Yüzüncü, Yıl Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Artvin Çoruh Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Iğdır Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Kastamonu Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç