İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi meclise sunuldu. İKM'lere düzenleme geliyor.

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir so ndakika açıklamasında bulundu ve TBMM'ye bir kanun teklifi sunduğunu söyledi. Meclise gelen kanun teklifine baktığımızda infaz koruma memurlarına yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor.

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

Teklif özetine baktığımızda İKM'lerle ilgili, Teklif ile, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ ŞU ŞEKİLDE:


İnfaz koruma memurları, cezaevlerinde çalışan tutuklu ve hükümlülerle doğrudan ilgilenen ve sorunlarını idareye yansıtan görevlilerdir. Cezaevi yönetiminin izin ve talimatlanna göre çalışırlar. Hükümlere yönelik cezaevi süreci sonrası topluma uyum çalışmalannda onlann destekçisi olarak da çalışma yaparlar. Sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edilen infaz koruma memurlanmn özlük haklan düzenlenmesi mutlak ihtiyaçtır. Diğer emniyet mensuplan ile aynı sımfta olmalanna karşın aynı haklara sahip değildirler. Özlük haklan bu bağlamda yetersizlik içermektedir.


Aynca, cezaevlerinde iç güvenliği sağlamakla görevli olan infaz koruma memurlan, özünde güvenlik olan bir işi icra etmelerine rağmen güvenlik hizmetleri sınıfında yer alamamakta olup kadrolun genel idari hizmetler sımft içinde bulunmaktadır. Yaşanan bu adaletsiz durumun ortadan kaldıniması için infaz koruma memur kadrolun güvenlik hizmetleri sınıfına dahil edilmelidir.

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

Kanun teklifinin tam metni de yayınlandı. >>>

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEGILŞIKLIK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ


MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin birinci fıkrasının VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI bendinin altında yer alan tanım, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Bu sınıf, özel kanunlanna göre infaz koruma memuru ve başmemuru, çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri, emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurlan kapsar."

İKM'lerin emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için kanun teklifi