Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 personel alımı yapacak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 19 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların bugün itibarıyla başladığına yer verildi. Söz konusu ilana baktığımızda başvuruların bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. İşte ilanın başvuru şartları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

- Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, “POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU ” kısmında belirtilmiştir.

1- Java Kurumsal Mimar (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

1. Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 8 (sekiz) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirme ve tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Struts, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle,Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. DB2, Oracle ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanlarından en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Proje yaşam döngüsü ürünleri (Confiluence, Jira, Bitbucket, Bamboo, Nuxeo, Nexus, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb.) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Devops, CI/CD süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

20. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. Tercihen;

1. Sun Certified Java Programmer veya Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 ve üzeri Programmer/Developer sertifikasına sahip olmak,

2. Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

3. PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,

4. COBIT, ITIL, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

2- Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

1. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan kurum ve kuruluşların bilgi işlem birimlerinde en az 7 (yedi) yıl bilgi güveliği, siber güvenlik veya sızma testi alanlarında aktif olarak çalıştığını belgelemek,

2. Güvenlik Operasyon Merkezi/Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu veya yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçleri ve Siber Olay Müdahale süreçleri, sızma testi yöntemleri ve süreçleri hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Kablolu ve kablosuz ağların güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Web uygulamaları, mobil uygulamalar, web servisleri ve veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. E-posta güvenliği (Mail Gateway), güvenlik duvarı (Firewall), web uygulaması güvenlik duvarı (WAF), yük dengeleyici (Load Balancer), VPN sistemleri, uç nokta tehdit algılama ve yanıt (EDR/NDR), antivirüs, antispam, uygulama kontrolü/URL filtreleme, veri kaybı önleme (DLP), saldırı tespit ve önleme sistemi (IPS/IPS), servis hizmet reddi (DDOS) saldırısı koruma, Database Performance Monitoring, Policy Access Manager (PAM), Kimlik Erişim Yönetimi (IDM/IAM), Uygulama Performansı Yönetimi (APM), Network Performance Monitor (NPM), SIEM (Security Information Management and Security Event Management) sistemi ve korelasyonlar, SSL şifreleme sistemi, sıfırıncı gün (Zero Day) ataklarından korunma, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) ürünlerinin yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. ISO 27001, ISO 27701, PCI DSS, COBIT gibi standartlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Büyük ölçekli kurumların güvenlik sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçleri ve bilgi güvenliği alanında diğer kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Dark web, Mittre Attack, CVE gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

- Certified Information Systems Security Professional(CISSP),

- Offensive Security Certified Professional (OSCP),

- GIAC Penetration Tester Certification (GPEN),

- Certified Informations Systems Auditor (CISA),

- Certified Ethical Hacker (CEH),

- ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

3- Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında en az 8 (sekiz) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

3. Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

4. Kurumsal E-posta Yönetimi, Dizin Yönetimi, Sunucu ve İstemci Yönetimi, Uzak Masaüstü, Sertifika Yönetimi, Failover Cluster Mimarisi kurulum, yapılandırma, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

5. Sunucu işletim sistemlerinin (Microsoft, Linux) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

7. Birden fazla Domain yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9. Storage (Depolama) ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma, fiber altyapısı ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. ESXI yükseltme güncelleme ve yamaların geçilmesini sağlamak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,

11. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma ortamı kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

12. İstemci yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi ve ürünleri (HAProxy, NGINX, F5, Citrix, NetScaler vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi sahibi olmak,

16. Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

17. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

18. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri(kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19. İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

20. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

21.Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

22. Tercihen Graylog, vb. gibi loglama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

23. Tercihen aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek.

- MCSE: Server Infrastructure

- MCSA: Windows Server 2016

- MCITP: Enterprise Administrator

- MCITP: Server Administrator

- VCTA - Data Center Virtualization

- VCP - Data Center Virtualization

-VCAP - Data Center Virtualization

-VCDX - Data Center Virtualization

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

4- Sistem Uzmanı-I (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek

3. Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

4. Kurumsal E-posta Yönetimi, Dizin Yönetimi, Sunucu ve İstemci Yönetimi, Uzak Masaüstü, Sertifika Yönetimi, Failover Cluster Mimarisi kurulum, yapılandırma, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

5. Sunucu işletim sistemlerinin (Microsoft, Linux) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

7. Birden fazla Domain yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Storage (Depolama) ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma, fiber altyapısı ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. ESXI yükseltme güncelleme ve yamaların geçilmesini sağlamak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,

11. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma ortamı kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

12. İstemci yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi ve ürünleri (HAProxy, NGINX, F5, Citrix, NetScaler vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi sahibi olmak,

16. Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

17. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

18. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri(kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19. İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

20. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

21.Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

22. Tercihen Graylog, vb. gibi loglama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

23. Tercihen aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek.

- MCSE: Server Infrastructure-MCSA: Windows Server 2016

- MCITP: Enterprise Administrator

- MCITP: Server Administrator

-VCTA - Data Center Virtualization

-VCP - Data Center Virtualization

- VCAP - Data Center Virtualization

- VCDX - Data Center Virtualization

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

5- Sistem Uzmanı-II (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Red Hat, Centos, Ubuntu Linux işletim sistemlerinden en az birinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

3. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

5. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek

6. Tercihen Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak

7. Tercihen Uygulama performans izleme araçları (APM) yönetimi ve kullanımı konusunda en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak.

8. Tercihen XML/API Gateway teknolojisi, kurulumu, konfigürasyonu, işletimi ve izlemesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Dns, ldap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu, container, web server, proxy server, erişim yönetimi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak. 

10. Uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

11. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

12. Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak.

13. Tercihen Graylog, vb. gibi loglama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

14. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Tercihen aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

- LPIC 2 - Linux Engineer

- LPIC 3 - 300

- Linux Enterprise Professional Certification

- LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator) certification

-LFCE (Linux Foundation Certified Engineer) certification

-RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) certification

-RHCE (Red Hat Certified Engineer) certification

- RHCA (Red Hat Certified Architect) certification

-Red Hat Certified Specialist in Containers and Kubernetes

6- Sistem Uzmanı-III (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan kurum veya kuruluşların omurga, kenar ağ anahtar, kablosuz ağ yönetim sistemi, ağ erişim kontrol sistemi (NAC), next generation firewall, yük dengeleyici gibi ağ ve güvenlik ürünleri ile voice over IP (VoIP) tabanlı iletişim sistemlerinin kullanıldığı bilgi işlem birimlerinde ağ yapısını yönetmiş olmak ve fiilen en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

2. En az 3 (üç) üreticinin (Cisco, Arista, Alcatel, Juniper Networks, Huawei, H3C, HP, Aruba vb. uluslararası kabul görmüş) anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konusunda çalışmış olmak,

3. Ağ Erişim Kontrol Sistemi (Cisco ISE) yönetimi konusunda çalışmış olmak,

4. Ağ mimarileri, data center mimarileri, ağ izleme ve raporlama sistemleri, yerel alan ağı (LAN), kablosuz yerel alan ağı (wireless LAN), geniş alan ağı (WAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, sanal özel ağ (VPN), MPLS, DHCP, DNS, NAT, Spanning Tree, Radius, VRRP, HSRP, IEEE 802.1x, statik ve dinamik yönlendirme gibi ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Omurga anahtar (backbone switch) yönetimi, bant genişliği yönetimi (QOS), ağ erişim kontrol sistemi (NAC), yük dengeleyici (Load Balancer), voice over IP (VoIP) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Yazılım tanımlı ağ (SDN), yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. En az 1 (bir) adet SDN veya SD-WAN projesinde çalışmış olmak.

8. Voice over IP (VoIP) tabanlı iletişim sistemleri ve Call Center (Avaya, Karel, Cisco vb.) yönetimi konusunda çalışmış olmak.

9. Ağ Altyapılarını izleme ve yönetimi (Solarwinds, ManageEngine, Huawei Esight, CA, PTRG, Cisco Prime, OpenNMS, Zabbix vb.) yazılımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Next generation firewall ( SSL, VPN, IpSEC VPN, antivirüs, antispam, IDS, IPS, application control, URL filtering, content awareness vb.) (Check Point) yönetimi, yük dengeleyici (F5, Citrix vb.) yönetimi konusunda çalışmış olmak,

11. Büyük ölçekli ağ ve güvenlik sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Sızma (Penetrasyon) testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

13. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

7-   Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (3 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1.Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2.Nesne yönelimli uygulama geliştirme ve tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Struts, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Oracle veya PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Proje yaşam döngüsü ürünleri (Nuxeo, Nexus, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb.) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Devops, CI/CD süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

16. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

8- Veri Tabanı Yöneticisi (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl, PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. PostgreSQL Veri tabanı mimarisi, veri hizmetlerinin planlaması, veri tabanı modelleme-tasarımı ve optimizasyon/normalizasyon, problem çözümleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) ve PostgreSQL High Availability Çözümleri(Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, BarMan, PgPool, PgBouncer vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik denetim günlüğü yönetimi konularında bilgi ve ilgili PostgreSQL eklentilerini kullanma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Veri tabanı performans izleme, log analizi konularında bilgi ve ilgili PostgreSQL eklentilerinin kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Linux işletim sisteminde veri tabanı ve bash scriptleri yazmış, ayrıca Crontab’a entegre edilmesi konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Linux işletim sistemi üzerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,

9. İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,

10. Çeşitli araçlar ile PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreç ve araçlarında tecrübe sahibi olmak,

11. Oracle ve MS SQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Teknik konuları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

9- Sistem Uzmanı (2 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Microsoft Active Directory, DNS, group policy, DHCP vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Microsoft Exchange Server 2016, 2019 yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,

4. Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

5. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

7.Microsoft Skype for Business konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

9. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

11. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

12. Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10- Devops Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Devops alanında en az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Versiyon yönetimi, depo yönetimi, statik kod analizi ve CI/CD araçlarının bakımı, yönetimi vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. CI/CD araçlarında dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Groovy script dili hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Linux ortamlarının kurulumlarının ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Uygulama sunucularının (Weblogic, Tomcat, Nginx, IIS vb.) kurulumlarının ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Projelerin dockerize edilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme tecrübesine sahip olmak

.

 

11- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirmeye hakim olmak, tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Struts, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. DB2 veya Oracle veya PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

12- .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. C# programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirmeye hakim olmak, tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Web Form ve ASP.Net Core teknolojilerinde uygulama geliştirme yapmış olmak,

4. MS SQL, Oracle ya da PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

5. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Web servis geliştirme (SOAP, REST, WCF vb.) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Yazılım versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. GitLab, Jenkins kullanım tecrübesine sahip olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023

İlana başvurular "https://www.turkiye.gov.tr/vsg-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim" adresi üzerinden alınıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60 bin TL maaşla 19 personel alımı yapacak 2023