Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Amasra Belediye zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı.

Bartın ili Amasra Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika bilgisinde 2 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusu başladı.

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan başvuru şartları şu şekilde:


 Türk vatandaşı olmak.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

ÖZEL ŞATLAR

Özel şartlar ise şu şekilde açıklandı:

 İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

BAŞVURU

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere

fotokopisi,

 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

Belediyemizce tasdik edilebilir),

 Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı

örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

 Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir

kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 

Başvuru formu

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Başvuru yapacakların 06/11/2023-10/11/2023 günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Yazı İşler Müdürlüğü; Kum Mahallesi Küçük Liman Cad. No:2 Amasra/ BARTIN adresine şahsen gitmesi gerekmektedir.

Amasra Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023